top of page

Succesvolle Huurdersraadpleging op 27 mei


Donderdagavond 27 mei vond de tweede huurdersraadpleging plaats van Huurdersvereniging Omslag. 30 huurders van WoonGenoot gingen op de uitnodiging in. Rond de 20 mensen namen ook daadwerkelijk deel aan de bijeenkomst.

Voordat ingegaan werd op vragen zette Marc, de voorzitter van HV Omslag, uiteen welke stappen HV Omslag in het fusieproces doorlopen heeft. Kees van Kampen, directeur-bestuurder van WoonGenoot, stelde zijn opvolger Ben Wouters voor, ging in op de aanleiding tot de fusie, de keus van Talis als fusiepartner, de uitgevoerde onderzoeken en wat de fusie concreet voor de huurders betekent, kijkend naar kwaliteit van de woningen, betaalbaar wonen, kwaliteit van dienstverlening, het servicefonds. Uit de reacties werden voornamelijk zorgen uitgesproken over de dienstverlening van Talis. Mensen die ooit bij Talis gehuurd hebben of ‘van horen zeggen’ een mening hadden over de dienstverlening van Talis, namen de gelegenheid dit te delen met de aanwezigen. Ongerustheid leeft over het grootschalige ten opzichte van het dichtbij zijn en hebben van korte lijnen wat men bij Woongenoot ervaart. Tevens werd zorg uitgesproken over de bereikbaarheid van wijkkantoren, de communicatie en vindbaarheid op de website van Talis over deze wijkvoorzieningen die bijdragen aan het dichtbij-gevoel.

Zowel Marc als Kees hebben diverse malen het ontwikkeltraject van Talis betreft het optimaliseren van de dienstverlening en de invloed die HV Omslag hierin heeft, ter sprake gebracht. Andere vragen betroffen het proces van HV Omslag om al dan niet tot instemming te komen. Marc heeft duidelijk aangegeven dat het bestuur, door kennis te hebben van de inhoud van de fusieonderzoeken, de gehele context kent van het fusieproces. Samen met de inbreng van de huurders op de bijeenkomst, kan alleen het bestuur zo’n belangrijke beslissing nemen. Van een bredere participatie door de huurders in dit proces is geen sprake. Na het beantwoorden van vragen heeft Marc de aanwezigen op de hoogte gesteld van de manier waarop het proces verder zal verlopen. Dit was reden om via de chat het bestuur en Kees te bedanken. Het bestuur van HV Omslag werd wijsheid toegewenst en bedankt voor alle inzet.81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page