Marc Snippert - HV Omslag sm.png

OVER ONS

Marc Snippert, voorzitter van HV Omslag

LEDENAANTAL STERK GESTEGEN

JAARREKENING 2019

 

Nog geen jaar geleden deed huurdersvereniging Omslag een oproep in dit blad voor nieuwe leden. Met een kleine 100 leden was de invloed van de vereniging te beperkt. De oproep bleek een succes: Omslag leeft nu, met ongeveer 190 leden, als nooit te voren. “We wilden minimaal tien procent van de WoonGenoot-huurders vertegenwoordigen. Daar komen we nu ruim boven”, aldus Marc Snippert, voorzitter van Omslag.

Volgens Snippert was het vooral de beperkte naamsbekendheid waaraan het, tot voor kort, schortte. “Naast de oproep in dit magazine, heeft ieder huishouden een brief van ons gekregen. Ook dat wierp zijn vruchten af. Het aantal leden is langzaam maar zeker gestegen en doet dat nog steeds.”

Klankbord

 

Dankzij de ledentoename is HV Omslag een sterke vereniging die huurders goed van dienst kan zijn. Vooral als het gaat om de communicatie is de huurdersvereniging belangrijk. Snippert: “Problemen tussen huurder en verhuurder ontstaan vaak door communicatie die tekortschiet. Omslag is voor zowel WoonGenoot als de huurders een klankbord en doorgeefluik. We brengen de partijen dichter bij elkaar, maar kunnen beide ook van onafhankelijk advies voorzien.” Veel baat heeft Omslag bij de samen-werking met bewonerscommissies. “Een deel van onze leden is hierin actief. De commissies, vaak horend bij een wooncomplex, constateren snel ontwikkelingen of problemen in een buurt. Door de korte lijnen die we met ze hebben, kunnen wij, en dus WoonGenoot, hier samen met de bewoners tijdig op inspelen. We willen deze banden in de nabije toekomst verder versterken.” Vanzelfsprekend zijn niet alle leden van Omslag even actief. “Geen probleem”, zegt Snippert. “Er zijn leden die graag directe invloed uitoefenen, anderen zijn tevreden als ze enkel op de hoogte blijven.” Nog geen jaar geleden deed huurdersvereniging Omslag een oproep in dit blad voor nieuwe leden. Met een kleine 100 leden was de invloed van de vereniging te beperkt. De oproep bleek een succes: Omslag leeft nu, met ongeveer 190 leden, als nooit te voren. “We wilden minimaal tien procent van de WoonGenoot-huurders vertegenwoordigen. Daar komen we nu ruim boven”, aldus Marc Snippert, voorzitter van Omslag.

 

Diversiteit als kwaliteit

De inwonerssamenstelling van WoonGenoot-buurten is zeer divers. “Dat zie je terug in ons ledenbestand. Dat is belangrijk, want we vertegenwoordigen alle bewoners. De diversiteit ervaren we als heel positief. Het zorgt voor veelzijdigheid en creativiteit.” En niet zonder resultaat. Want ook dit jaar scoort WoonGenoot nul klachten in het jaarlijkse klachtenrapport van huurders. “We merken dat bewoners iets voor hun wijk willen betekenen. Veel hebben een positieve drive. En juist van die instelling moeten we het hebben.

Marktanalyse

Na de Algemene Ledenvergadering van 26 november geeft Huurdersvereniging Omslag hierbij de gelegenheid aan alle huurders om de jaarrekening van 2019 in te zien. U kunt dit bestand hieronder downloaden.

JAARVERSLAG 2019

annual-report-816488_1280.jpg
 
Schermafbeelding 2021-06-09 om 08.24.27.

SAMENVATTING 26 MEI 2021
HUURDERSRAADPLEGING

Hieronder kunt u het secretarieel jaarverslag van HV Omslag downloaden

NOTULEN ALV 26 NOV.

 
Schermafbeelding 2020-12-16 om 19.20.01.

Hieronder kunt u de notulen van de Algemene Leden Vergadering op 26 november 2020 downloaden en bekijken

BEGROTING 2021

 
audit-3929140_1280.jpg

We bieden u hieronder de mogelijkheid om de begroting voor 2021 te downloaden en te bekijken