top of page

PERSBERICHT: HV Omslag stemt in met fusievoornemens Talis & WoonGenoot

Op 25 mei ontving het bestuur van Huurdersvereniging Omslag een verzoek tot instemming op het fusieproces tussen WoonGenoot en Talis. Na de stem van de huurders gehoord te hebben en na wijs beraad heeft HV Omslag ingestemd met de fusievoornemens.


De positieve reactie op de instemmingsaanvraag is tot stand gekomen met een belangrijke inbreng namens de huurders. Op 26 november 2020 en op 27 mei 2021 organiseerde Huurdersvereniging Omslag huurdersraadplegingen waarin de toekomst van huren in een woning van WoonGenoot centraal stond. Om de stem van de huurders goed te kunnen beluisteren had Huurdersvereniging Omslag voordat de huurdersraadplegingen plaatsvonden, in november 2020 een enquête uitgezet onder alle huurders van WoonGenoot.


Talis en WoonGenoot zijn nu een belangrijke stap verder in het proces om te komen tot een fusie. Begin dit jaar tekenden de organisaties een intentieovereenkomst. De afgelopen maanden is er intensief onderzoek gedaan naar de voorgenomen fusie. De uitkomsten zijn voorgelegd aan de huurdersverenigingen Omslag van Woongenoot en Accio van Talis, en aan de gemeente Nijmegen en gemeente Wijchen.


De raden van commissarissen, de ondernemingsraden en beide huurdersbelangenverenigingen ondersteunen de fusievoornemens. Ook de gemeenten Nijmegen en Wijchen hebben een positieve zienswijze over de fusie afgegeven Alle belanghebbenden zijn positief over de fusie. Het fusiedossier wordt nu voorgelegd aan de minister.


50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page