top of page

Huurbevriezing bij WoonGenoot

Bijgewerkt op: 29 mrt. 2021

Sociaal Huurakkoord


In december 2018 sloten de Woonbond en Aedes (koepel van woningcorporaties) een nieuw Sociaal Huurakkoord. Dit akkoord gaat met name over de betaalbaarheid van de huren. Zo staan er afspraken in over de huurverhoging in 2019. In dit akkoord staat ook dat de huur niet wordt verhoogd bij huurders die een huur hebben die relatief hoog is in relatie tot hun inkomen. Nog niet alle afspraken die in het Huurakkoord staan zijn wettelijk vastgelegd. Daardoor wordt 2019 als een overgangsjaar gezien.


Wat doet WoonGenoot?


De afspraak over huurbevriezing is in 2019 al wel uitvoerbaar. WoonGenoot staat voor betaalbare woningen voor hun huurders. Daarom kiest WoonGenoot ervoor om deze regel alvast over te nemen. U kunt daardoor dit jaar al huurbevriezing bij ons aanvragen.


Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?


U kunt in aanmerking komen voor huurbevriezing als u recht heeft op huurtoeslag en in een woning woont met een huur boven €607,46 (één- en tweepersoons huishoudens) of €651,03 (drie of meer huishoudens). Huurbevriezing betekent dat uw huur op 1 juli a.s. niet omhoog gaat.


U kunt op de site van de Woonbond www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging checken of het zinvol is om een aanvraag voor huurbevriezing bij ons in te dienen.


Aanvraag indienen


De huurbevriezing moet u schriftelijk bij ons aanvragen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. Om uw verzoek te beoordelen hebben wij een voorschotbeschikking toeslagen en uw drie meest recente salarisstrookjes nodig. Hieruit blijkt of u huurtoeslag ontvangt en of u voldoet aan de inkomenseisen. De voorschotbeschikking kunt u vinden in Mijn Toeslagen van de Belastingdienst of in uw berichtenbox van MijnOverheid.


Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen vragen wij voor u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) op. Hieruit blijkt met hoeveel personen u op uw adres staat ingeschreven.


Voldoet u aan de huishoudens- en inkomenseisen dan ontvangt u per 1 juli 2019 geen huurverhoging. Vraagt u de huurbevriezing ná 1 juli 2019 aan dan gaat de huurbevriezing vanaf de eerstvolgende maand in. In 2020 ontvangt u weer op reguliere wijze huurverhoging.


Definitieve beschikking 2019


Indien u in aanmerking komt voor huurbevriezing, vragen wij u in oktober 2020 om de “definitieve beschikking huurtoeslag 2019”. Hierin staan namelijk uw definitieve inkomensgegevens over 2019. Dit doen wij om te kunnen toetsen of u werkelijk in 2019 aan de inkomensvoorwaarden heeft voldaan. Mocht blijken dat de definitieve bedragen niet aan deze voorwaarden voldoen, dan voeren wij met terugwerkende kracht de huurverhoging van 1,6 % per 1 juli 2019 alsnog door.


31 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page