Dé Huurdersvereniging in Nijmegen
Omdat úw mening telt!

Nijmegen,10 mei 2022,
 

Aan alle leden van Huurdersvereniging Omslag

 

U huurt sinds 1 januari een woning van Talis, voorheen huurde u bij WoonGenoot in Nijmegen. En u bent lid van Huurdersvereniging Omslag, uw officieel erkende belangenbehartiger. 
Op dinsdag 31 mei om 19:00 uur organiseert Huurdersvereniging Omslag een buitengewone Algemene Ledenvergadering. 

 

Waarom een buitengewone Algemene Ledenvergadering?
Omdat we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 9 november aanstaande houden, organiseren wij nu een buitengewone ALV. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 november 2021 spraken wij met u over het zelfstandig doorgaan als uw belangenbehartiger en over de samenwerking met Accio, de belangenbehartiger van Talis, voordat de fusie een feit was. 

 

Wij spraken af om u na een half jaar op de hoogte te stellen van de samenwerking én onze visie op uw belangenbehartiging in de toekomst te delen. 

 

Dit doen we graag tijdens een buitengewone ALV op dinsdag 31 mei om half 8 in de vergaderruimte in de Meihorst, Meihorst 6342 A, 6537 LB Nijmegen

 

Agenda:

1.    Opening en welkom door voorzitter Marc Snippert
2.    Belangenbehartiging voor de huurders van Talis
3.    Bespreken stand van zaken samenwerking met Accio
4.    De toekomst van uw belangenbehartiging 
5.    Vragen vooraf door u gesteld bespreken
6.    Rondvraag
7.    Sluiting

 

We vragen u vriendelijk om u vooraf aan te melden door een mailbericht  te sturen aan info@hvomslag.com

Mocht u vooraf vragen willen stellen aan het bestuur? Stel ze via hetzelfde mailadres info@hvomslag.com


Bent u er bij op 31 mei? 
We heten u alvast van harte welkom.

Namens het bestuur van Huurdersvereniging Omslag

 

Marc Snippert, voorzitter
 

Omdat úw mening telt!

belangenbehartiging voor alle huurders van TALIS in Nijmegen

Recente berichten

OVER ONS

HV Omslag behartigt de belangen van alle huurders van Talis in Nijmegen. Wij zijn er voor ú!

 

Wat wij voor u doen:

 • Uw mening laten horen

 • Participatie verbeteren

 • Geschillen behandelen

 • Afspraken maken met Woongenoot en gemeente Nijmegen

Wij zijn vrijwilligers die opstaan voor uw rechten als huurder. We zorgen dat uw mening gehoord wordt bij Woongenoot en gemeente. Wij zijn zelfstandig en maken geen deel uit van Talis.

ONZE MISSIE

HV Omslag is een belangenbehartiger die met aandacht en enthousiasme wil meedenken en meepraten over de toekomst van wonen in Nijmegen.

Speerpunten:

 • Betaalbare woningen

 • Duurzame woningen

 • De huurder centraal

HV Omslag is een team van enthousiaste vrijwilligers die staan voor prettig en veilig wonen in Nijmegen. De toekomst van wonen hebben de huurders zelf in de hand want door mee te praten en mee te denken, bepaal jij voor een deel hoe die toekomst eruit ziet!

VAN BETEKENIS ZIJN
 • Invloed op het onderhoud van jouw woning

 • Energieneutraal wonen in 2050

 • Grip op betaalbaar wonen

 • Weten wat er leeft onder de huurders

 • woonafspraken met de gemeente

 • etc. etc.

Van betekenis zijn voor jou als huurder' door: